content:

Villa Zebra: Algemeen Directeur

 • 30 uur per week
 • Rotterdam
 • Parttime
 • 07 sep 2020
 
 

 

Over Villa Zebra: Algemeen Directeur

Een ondernemende zakelijk leider met hart voor verbeelding; Kinderkunstmuseum Villa Zebra, waar de verbeelding van kind centraal staat, zoekt een nieuwe directeur. We zijn op zoek naar een ondernemende zakelijk leider met hart voor verbeelding, die ons meerjaren beleidsplan ‘Tijd voor verbeelding – It takes a villa(ge) to raise a child’ verder uitwerkt, samen met het team nieuwe stappen zet en daarbij onze opgedane kennis en kunde verder professionaliseert.

Wie zijn wij?
Villa Zebra ontwikkelt de verbeelding van kinderen van 2 tot 12 jaar via tentoonstellingen, uitwisseling met kunstenaars en andere makers, pop-up aanbod in de wijk, rondleidingen, workshops, en cultuuronderwijs op maat op Rotterdamse basisscholen. Voor 2021-2024 hebben wij in het meerjarenbeleidsplan onze nieuwe strategie geschetst. De komende jaren gaan we ons nog  meer focussen op verbinding in de wijk en toenadering tot andere organisaties. Daarbij zoeken we naar een nieuwe plek en twee satellietvestigingen in de stad, om voor kinderen makkelijker bereikbaar te zijn. Door (nog) betere samenwerking met verschillende organisaties, willen we juist die kinderen ook bereiken voor wie aandacht voor de verbeelding niet gewoon is.

Ons Villa Zebra-team bestaat uit 10 medewerkers en een groot aantal vakdocenten, vrijwilligers, Villasofen en stagiaires. Onze organisatie heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Het bestuur bepaalt in dialoog met de directie de beleidskaders, waaraan de directeur in samenwerking met het team uitvoering geeft.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een directeur die ondernemerschap, zakelijkheid en passie voor verbeelding combineert. Dit betekent onder andere dat onze nieuwe directeur niet alleen artistiek vaardig is, maar vooral goed overzicht kan houden op zowel team als werkgebied, getuigt van financieel begrip en sterk organisatorisch inzicht. De directeur heeft daarbij als vanzelfsprekend grip op het lokale en nationale culturele veld, kennis van de verschillende stakeholders en kan moeiteloos inspelen op actuele regelgeving en ontwikkelingen.

De directeur dient goed te kunnen luisteren, strategische output te kunnen leveren en niet bang te zijn bepaalde keuzes te maken, al tijdens de inwerkperiode. De situatie is dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RKCC) positief is over onze beleidsvoornemens vastgelegd in ons meerjarenplan, maar aan de toekenning van de meerjarensubsidie voorwaarden verbindt (zie link). De eerste voorwaarde is leiderschap in de vorm van een nieuwe directeur. De tweede voorwaarde is een verder uitwerking en verwezenlijking van de plannen. Daarom zal de directeur vanaf zijn of haar aantreden samen met het team en het bestuur werken aan de concretisering van het meerjarenbeleidsplan. Het valt dus op voorhand te zeggen dat de beginweken van onze nieuwe directeur al een sprong in het diepe zullen zijn.

Wij zoeken een directeur die deze uitdaging ziet als een kans om direct zijn of haar meerwaarde te bewijzen voor Villa Zebra en haar doelgroep, de kinderen en hun ouders. De strategische inzet van onze nieuwe directeur is namelijk van groot belang voor ons meerjarenplan, nu – mede door de pandemie – Villa Zebra voor verschillende vraagstukken op zowel financieel als uitvoerend gebied staat.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bouwt met het team verder aan visie en kennis over kinderen, makers en kunst(enaars) en geeft daar uitvoering aan conform het door het bestuur vastgestelde kader;
 • Je bepaalt samen met het bestuur de verdere ambities voor Villa Zebra gericht op lokale en landelijke uitbreiding en een steviger positionering en profilering;
 • Je volgt de externe ontwikkelingen en speelt hier op in;
 • Je zoekt actief contact met (in)directe stakeholders en realiseert hieruit nieuwe projecten
 • Je ontwikkelt met de verantwoordelijke medewerkers afgeleide plannen op het gebied van publieksbereik, publiciteit, vrijwilligers, fondswerving, etc;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor alle interne processen;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en indienen van financiële en inhoudelijke rapportages ten behoeve van de Gemeente Rotterdam en andere subsidie- en fondsenverstrekkers;
 • Je zorgt voor een accuraat personeelsbeleid, ondersteunt en adviseert medewerkers in hun functioneren;
 • Je rapporteert helder en regelmatig zowel inhoudelijk als financieel aan het bestuur en onderhoudt tussen bestuursvergaderingen door contact met voorzitter en penningmeester.

Wie ben je?
Je herkent je in onderstaande:

 • Minimaal HBO werk en denk niveau;
 • Ervaring met het ontwikkelen, beoordelen van strategisch beleid en het implementeren hiervan;
 • Aantoonbare kennis over en ervaring met de doelgroep van Villa Zebra;
 • Aantoonbare ervaring en successen met het werven van fondsen, subsidies en overige externe financiering;
 • Besluitvaardig, positief denkend en inspirerend;
 • Analytisch snel kunnen denken, schakelen en handelen, nieuwe verbindingen en mogelijkheden kunnen zien;
 • Organisatiesensitief, tactvol, geduldig en in staat tot zelfreflectie;
 • Initiatiefrijk en flexibel;
 • Toegankelijk en koersvast;
 • Kent Rotterdam en beweegt zich gemakkelijk binnen de voor Villa Zebra relevante netwerken van kunst, cultuur, onderwijs en politiek.

Wat is nog belangrijk om te weten?
Sinds januari heeft Villa Zebra tijdelijk een zakelijk leider in plaats van een directeur. Wanneer de directeur wordt aangesteld, zal deze ook de functie van zakelijk leiderschap overnemen. Wij betalen een bij de functie en sector passend salaris op basis van de cao sociaal werk.

Bij Villa Zebra vinden we het belangrijk om met een grote diversiteit aan mensen te werken. Divers in geloof, cultuur, geslacht, geaardheid en opvattingen. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie. Wij volgen hierin de Code Diversiteit & Inclusie.

Wil je solliciteren?
Ben jij onze nieuwe directeur die van november 2020 aan de slag kan? Stuur ons dan een brief met je CV voor 7 september 2020 en leg uit hoe jij met ons de komende jaren het succes van Villa Zebra wilt voortzetten. Dit kan middels een e-mail naar secretariaat@villazebra.nl. Verdere informatie omtrent de functie kan per mail verkregen worden bij onze zakelijk leider, Marleen de Bruijne, directie@villazebra.nl .