content:

Platform ACCT: Directeur

  • 32 uur
  • Amsterdam/Utrecht
  • vast (eerst jaarcontract)
  • 05 apr 2020
 
 

 

Over Platform ACCT: Directeur

organisatie
Het Platform ACCT is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Deze sector kent een grote diversiteit aan betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan acteurs, musici, beeldende kunstenaars, architecten, journalisten, game- ontwikkelbedrijven, grafisch ontwerpers, modeontwerpers, maar ook aan suppoosten, conservatoren, bibliotheekmedewerkers, technische en administratieve krachten en uiteraard ook hun werkgevers en opdrachtgevers.
Het bureau van Platform ACCT ondersteunt het bestuur zowel administratief als inhoudelijk. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners en andere stakeholders en een onafhankelijk voorzitter. Een Deelnemersraad ziet toe op en adviseert over de koers. Deze Deelnemersraad bestaat uit opdrachtnemers en opdrachtgevers- vertegenwoordigende partijen en andere belangrijke partners, zoals Kunsten’92 of het georganiseerde kunstvakonderwijs. ‘Stakeholders’ als het Ministerie van OCW en de rijksfondsen zijn nauw betrokken. 

Onderwerpen die binnen de culturele en creatieve sector spelen zijn het vergroten van het verdienvermogen van de sector en van de inkomens van werk- en opdrachtnemers, het creëren van kaders voor sociaal overleg, , permanente professionele ontwikkeling, zorgen voor een sociaal arrangement tussen werkverleners en werkenden en het activeren en informeren van de doelgroepen in deze sector. Het opstellen en verder implementeren van de Fair Practice Code past binnen deze onderwerpen. 

Platform ACCT kent een aantal werk- en kenniskamers, bemenst door deskundigen en leden uit de sector (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) en elke kenniskamer wordt voorgezeten door een bestuurslid. Deze werk- en kenniskamers dienen ervoor om de ontwikkelingen van een bepaald onderwerp gerelateerd aan de arbeidsmarktagenda verder te brengen. Zij worden daarin ondersteund en gefaciliteerd door het bureau van Platform ACCT.

Het bureau blijft compact (te denken valt aan maximaal 5 medewerkers, inclusief de directeur) en bevindt zich nog in een oprichtingsfase. De bemensing is nu nog op tijdelijke basis. Het is aan de directeur om de vaste formatie te werven en de definitieve inrichting te organiseren.
Platform ACCT biedt het structurele vervolg voor samenwerking rond de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en in het bijzonder voor het maken van sociale afspraken.

werkzaamheden: taken en rol
Je geeft leiding aan het bureau. Dit kleine team ondersteunt het bestuur en de kenniskamers. Dat betekent vaak ook projecten en acties uitzetten in het werkveld, ze daar laten uitvoeren, de voortgang daarvan monitoren en de resultaten wereldkundig bekend maken. Je weet prioriteiten te stellen welke actiepunten eerst worden aangepakt en de reden daarvoor goed uit te leggen aan de achterban. 

Je bent de secretaris van het bestuur, ondersteunt het bestuur en bent sparringpartner voor de voorzitter. Feilloos weet je wanneer je zelf het voortouw kan of moet nemen en wanneer het podium aan de voorzitter is.

Je stuurt op het proces en zorgt ervoor dat de zaken en onderwerpen op het juiste bord komen te liggen. In de praktijk betekent dit dat niet verwacht wordt dat je van alle zaken de meeste inhoudelijke kennis hebt, maar dat je strak op de processen stuurt. Dit zowel bij het laten uitvoeren van onderzoeken en werkopdrachten, als naar de bestuurlijke kant; als er ergens over besloten moeten worden. Je beseft dat de bestuurders allen specifieke achterbannen hebben die ze vertegenwoordigen. Tegelijk zie je ook wat er speelt in de maatschappij en als dat van belang kan zijn voor de sector, of een deel van de achterban, weet je die onderwerpen ook te agenderen bij het bestuur. 

Je bent ook voldoende bedrijfseconomisch onderlegd. De projecten die worden uitgezet, moeten immers financieel verantwoord worden. Je behoudt het financiële overzicht en zorgt dat de boekhouding klopt. Budgetten worden bij jou niet overschreden.
Je lobbyt bij de politiek. In huis organiseer je een hands-on bureau: betrokken, pragmatisch en ondernemend. Want op luchtfietserij zit niemand te wachten.

persoonlijk profiel
Je bent allereerst iemand die rolvast is en focus kan aanbrengen. Je bent een bouwer en een doener die het een mooie uitdaging vindt een nieuw, hecht en goed functionerend bureau op te zetten. 

Je bent een brede generalist die snapt hoe de hazen lopen in de politiek en bij werkgevers- en werknemersorganisaties. Je overbrugt en verbindt en kunt prioriteren. Je stelt de juiste vragen en bent in je hoofd altijd al een aantal stappen verder. Je handelt van nature proactief, je weet het soms taaie beleidswerk te vertalen in concrete acties en resultaten, waarmee het bestuur goed uit de voeten kan naar hun achterban. Daarbij zorg je ook voor tempo; er moeten ook resultaten worden gehaald. Je hebt een frisse en onafhankelijke kijk op de zaak. Daarmee weet je voor- en tegenstanders toch mee te krijgen in een bepaalde richting, waarbij compromissen, die vaak onvermijdelijk zijn, toch als draaglijk en dus acceptabel worden ervaren. 

Je bent uiteraard onpartijdig en ook in staat om boven de partijen te staan. In die zin is in dit geval ook de eigenschap van een faciliterend servicebureau van toepassing; het bureau staat zelf niet op de voorgrond , maar faciliteert anderen. 

Je bent innovatief en snapt wat er in het werkveld speelt. En ook in de wereld van de ministeries en de politiek ben je thuis. Je snapt de consequenties van bepaalde wet- en regelgeving op je sector en acteert daar op.
Je bent niet status gevoelig en kunt gemakkelijk alle diverse betrokken partijen in dit speelveld hun ruimte en hun glans gunnen, Hiertoe kun je je ook dienend opstellen, waarbij jij er altijd voor waakt om onafhankelijk te blijven. Maar je bent wel een persoonlijkheid en met de voorzitter van het bestuur ben je samen een bepalend duo. Elkaar opvangen en iets gunnen is voor jou iets vanzelfsprekends. 

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste functie (ongeveer 32 uur), waarin je eerst voor een jaar wordt benoemd. Bij goed functioneren wordt dat een vaste aanstelling. Het salaris is marktconform en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De standplaats is bij een van de aangesloten partijen, zodat er niet een apart kantoor gehuurd hoeft te worden. Ook kan er veel op flexibele locaties of vanuit huis gewerkt worden.

selectieprocedure
week 11 maandag 16 maart 2020 start wervingsprocedure en media-uiting
week 15 op 8 en 9 april vinden de sollicitatiegesprekken met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies plaats
week 16 vinden de sollicitatiegesprekken met een selectiecommissie en een adviescommissie bij de werkgever plaats
week 17 vindt er een assessment plaats en later het afrondende gesprek
week 18 arbeidsvoorwaarden gesprek
week 1 juni of 1 juli start

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06 204 23 195 of Annette de Graaf 06 290 87 210.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Je kunt reageren tot zondag 5 april 2020.