content:

Academie voor Theater en Dans: Artistiek Leider

 • 0,6 fte
 • Amsterdam
 • parttime
 • 14 sep 2020
 
 

 

Over Academie voor Theater en Dans: Artistiek Leider

De Academie voor Theater en Dans is een opleidingsinstituut op hbo-niveau. De academie verzorgt elf bachelor-, drie masteropleidingen en twee associate degree opleidingen op het brede gebied van theater en dans. Alle opleidingen zijn op hoog niveau verbonden met een beroepspraktijk, zowel nationaal als internationaal. Studenten worden opgeleid tot acteur, theatermaker, mimespeler/maker, danser, choreograaf, theater- of dansdocent, en tot regisseur, scenograaf, technisch ontwerper, inspiciënt, productieleider en creative producer. 
De Academie voor Theater en Dans maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, samen met de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst. 

De Academie voor Theater en Dans zoekt voor de opleiding Design & Technologie een Artistiek leider

De opleiding Design & Technologie (D&T) is als enige in haar soort gesitueerd in het kunstonderwijs. De opleiding heeft intensief contact met het brede werkveld van kunst en cultuur, de creatieve industrie en internationaal vergelijkbare instituten. 
Afgestudeerden van de opleiding D&T zijn veelgevraagde professionals die vanuit hun specialisatie technisch producent/inspiciënt, licht-, of geluidsontwerper een onmisbare bijdrage leveren aan het artistieke proces bij de totstandkoming van voorstellingen, presentaties of evenementen. 
Al tijdens hun opleiding werken studenten van D&T binnen de academie met veel studenten van andere opleidingen samen. Zij ontwikkelen zich tot technisch specialisten met een visie, die vakmanschap en traditie verbinden met nieuwe technologieën en die zich verder kunnen specialiseren tot ontwerpers van immersieve en interactieve theatrale omgevingen in een hybride praktijk. 

De artistiek leider van D&T is verantwoordelijk voor alle aspecten van de opleiding en het onderwijs, geeft leiding aan het docententeam en levert een actieve bijdrage aan de samenwerking binnen het team van artistiek leiders en de profilering van de academie als een inclusieve leergemeenschap. 
We zoeken iemand die daarnaast de uitdagende opdracht aangaat om samen met de artistiek leider van de opleiding Scenografie een gezamenlijke leerlijn visuals te ontwikkelen; een specialisatie die beide opleidingen binnen twee jaar met elkaar verbindt. Binnen de leerlijn werken studenten vanuit hun eigen vakgebieden samen aan de synergie tussen beeld en technologie; experimenteren met het ontwerpen van visuals in allerlei toepassingsvormen en de technische uitvoering ervan. 
Vanaf het studiejaar 2021-2022 komt er bovendien het leidinggeven aan de tweejarige associate degree opleiding Technische Productie bij. 

Functie-inhoud
De artistiek leider:

 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de opleiding;

 • heeft een heldere visie op onderwijs en geeft overtuigend leiding aan de uitvoering daarvan;

 • bewaakt en ontwikkelt het opleidingsprofiel;

 • is verantwoordelijk voor selectie en aanname van studenten, periodieke beoordelingen, stage-beleid en afstuderen;

 • stemt het curriculum af op intern beleid, externe ontwikkelingen en de eisen van de beroepspraktijk;

 • werkt samen met de artistiek leider van de opleiding Scenografie aan de ontwikkeling van een leerlijn visuals die binnen twee jaar moet uitmonden in een specialisatie;

 • is verantwoordelijk voor de samenstelling en aansturing van het docententeam (inclusief gastdocenten) en bewaakt de artistiek/inhoudelijke kwaliteiten van het (gast)docententeam;

 • bereidt inhoudelijk de opleidingsbegroting voor en bewaakt uitgaven en inkomsten;

 • draagt bij aan de organisatie en de besluitvorming van de academie als geheel;

 • rapporteert en legt verantwoording af aan de directie van de academie;

 • is in staat les te geven in een eigen specialisme;

 • onderhoudt intensief contact met het nationale en internationale werkveld. 

Functie-eisen 
De artistiek leider:

 • heeft leidinggevende kwaliteiten en ervaring;  

 • heeft kennis van zakelijke en artistieke processen;

 • heeft ruime kennis van en ervaring in design en technologie en inzicht in de ontwikkelingen in de podiumkunsten, evenementen en de creatieve industrie; 

 • heeft een relevante visie op de ontwikkeling van design en technologie in de podiumkunsten en de evenementen en kan deze vertalen naar het onderwijs;

 • heeft inzicht in en ervaring met kunstvakonderwijs en/of talentontwikkeling;

 • heeft een aanzienlijk netwerk en kan dat inzetten voor de ontwikkeling, inhoud en kwaliteit van de opleiding;

 • is betekenisvol in de werving, coaching en begeleiding van studenten;

 • heeft een goed oog voor de (ontwikkeling van de) diversiteit in het werkveld van de podiumkunsten;

 • heeft een open, flexibele houding;

 • ziet in de Academie voor Theater en Dans een inspirerende omgeving en bewaakt de kwaliteit ervan;

 • spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.

Binnen de Academie voor Theater en Dans streven we naar een zo divers mogelijk team op het gebied van o.a. gender, culturele achtergrond en leeftijd. Kandidaten met een biculturele achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

Arbeidsvoorwaarden
De Academie voor Theater en Dans biedt een prettige werkkring in een modern, voor theater- en dansonderwijs ontworpen gebouw, centraal gelegen in Amsterdam. De functie is gewaardeerd in schaal 13, maximaal € 5.750 bruto per maand bij een volledige aanstelling. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. Inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling van twee jaar, met in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.
Naar aanleiding van de evaluatie van de nieuwe leerlijn wordt na twee jaar besloten wat de consequenties zijn voor de verdere ontwikkeling van de opleiding.  

Inlichtingen
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Anke Nust via anke.nust@ahk.nl of 020 5277801.
Uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kunt u richten aan de Academie voor Theater en Dans, t.a.v. directeur a.i. Marjo van Schaik.

We ontvangen uw reactie graag voor 14 september a.s. via deze link. Alleen sollicitaties die via dit formulier zijn verzonden, worden in behandeling genomen. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 21-25 september.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.